Povijest

BRAVARIJA ŠTAMPAR d.o.o. je firma s više od 20 godina tradicije.

Od samih početaka 1992. godine, firma bilježi kontinuirani rast što je 2008. rezultiralo
prebacivanjem poslovanja s obrta na društvo s ograničenom odgovornošću.

U studenom 2013. firma se preselila u novi poslovno-proizvodni pogon u industrijsku zonu u Prelogu.
Po završetku investicijskog ciklusa (kraj 2015.) firma će imati 1200 m2 natkrivenog poslovnog prostora.

Firma trenutno zapošljava ukupno 15 bravara i zavarivača.


Novi pogon - iznutra

Nakada - stari pogon