Kutno savijanje

Limove širine do 4 metra savijamo na modernoj hidrauličnoj 8-osnoj CNC preši od 250 t.

Rolanje - kružno savijanje

Rolamo limove do širine 2000 mm.